kwasować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

kwasować

kwasować (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. kwasuju kwasujemoj kwasujemy
2. kwasuješ kwasujetej (-taj) kwasujeće
3. kwasuje kwasujetej kwasuja (kwasuju)
aspekt ip
transgresiw kwasujo, kwasujcy, kwasowawši
prezensowy particip kwasowacy
preteritowy particip kwasowany
ł-forma kwasował, kwasowała, kwasowało,
dual: kwasowałoj, plural: kwasowali (kwasowałe)
werbalny substantiw kwasowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. kwasowach kwasowachmoj kwasowachmy
2. kwasowaše kwasowaštej kwasowašće
3. kwasowaše kwasowaštej kwasowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. kwasujmoj kwasujmy
2. kwasuj kwasujtej (-taj) kwasujće
3. kwasuj, njech kwasuje kwasujtej (-taj) njech kwasuja (kwasuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: kwa-so-wać

Wurjekowanje

IPA: ku̯asou̯ač

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne kwasowaše je 10x dokładźene, kwasowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] hejsować; derje jěsć; dobre jědźe wužiwać; blidować; kermušować; taflować; hosćinu dźeržeć

Přikłady:

[1] Njemysli sebi, zo je w joho woli, zo bychmy tudy přecy kwasowali a kermušowali, a zo bychmy cyle tu bjez starosćow byli. (Katolski Posoł 1915)
A hdyž wudowc delni Kučka sej z njej před konsumom jeje spěchacych nohow dla požortowa, pomysli sej wona prěni raz, zo by móhła snano hišće jónu kwasować. (Krawža)
Tuž, serbske holiča, za družki chodźće, hdyž wita boži dom, hdyž kwasowacy rži jusk, a Serbow česć a mjeno płodźće (Ćišinski)
Zady a z kóždeho boka su durje Prěni wustup Miliduch a Wjelesław njedaloko wutwarka wjelesław Nihdy kwasowało hišće drje na Hrodźišću njeje so kaž dźens. (Ćišinski)
Wutroba nož moja stona, horjaty, ach, nošo stysk: Z jenej nohu hižo w rowje, a měć hišće dyrbjeć w hłowje slubowanja, kwasowanja, hladać doma na borkanja, hněwaći so na holčisko, jednać hrozne rozkory pře twjerde jej pře hłowisko (Ćišinski)
Hižo w ekspoziciji dramy stupi swjedźenske kwasowanje do pozadka -- towaršnostne přičiny pozdźišich wosobinskich rozestajenjow so wotkryja: Frankojo bliža so z křižom a mječom serbskim mjezam. (Ćišinski)
Wjelesław wot blida k njemu prindźe wjelesław Što to tebi sčiniło, zo sy wšitkón tajki zrudny, tyšniwy, z nami njekwasuješ za blidom? (Ćišinski)
Pójće, za blidom so kwasuje. (Ćišinski)
Wulka ćišina wěšćerka Jedyn na Hrodźišću kwasuje, kotryž wótcnych bohow zacpěwa, cuzym skradźu woprujo. (Ćišinski)
Do reje, do nowej kwasowarki druhej nic je sebi njepožadał; chwilku, tajku mału chwiličku "prync na reje wjes' zrudny hladał, 'prečku šoł ze zrudnej wutrobu. (Ćišinski)
Srjedź mi dnja přec přišło běłeho, z łoža stawali su kwasowarjo, stawało to lóze žonišćo; šła je, běžała přec dó jstwy, swarjo wó jstwě słužownikow, słužownicy, na wšitkich so třasła macocha, by to, štož ju rozhoriło spicy nócku, na wbohich mi wutřasła. (Ćišinski)
Holčka po łubi so wobhladny, "po pryncu so holčka rozhlad' 'prynca kralowskeho wuhladny, na prynca so holčka posměwaše, hač to prync so zhraba, zradowa, hrabny, hrabny holčku do reje; radostny wšón kwasowarjam woła, woła kwasnym hosćom na reje. (Ćišinski)
Přišło, přišło přec hač na ranko, hač na ranko přišło kwasowarjam, hodźinku to přišło do dnja běłeho na łubju, na kwasnu rejowarjam, a so sćicha holčka wusunyła, holčka rjana, běła, čerwjena; do poł šće mi schodu njeje była, črijka wućahnyći njemóhła. (Ćišinski)
Holičku tu kwasowarku knjeni rjanu rejowarku prync přec pózna; jara, jara to so zwjeseli. (Ćišinski)
A hdyž na swata wuprosyła sej jeho "njewjesta, njesmědźeše nihdy na swěće rej' kónc być, "3io doniž ze zerjemi so 'mu dźeń wuputujo młody 'ze směrkow njezaswita, zem ze spanja do dźěła budźo, kwasowarjam pak wozjewjejo, zo ma po kwasu być nětk. (Ćišinski)
Bych rjekł, zo kwasowanje zańć dyrbjało kóždom nětk, hdzež na polach zdomowanja sej mi wobrada hlada. (Ćišinski)
Tři njedźele pospochi tam kwasowachu. (Nedo)
Lóšt a radosć kaž tež žedźenje za partnerstwom "zaklinči w Dźens kwasuje wša "hosćina (Hr. (Rozhlad 1994)
W njewidźanej wšelakosći kwasujeće přezjedni. (Wosadnik 1979)
Sroka kwasuje a wobradźa dźěćom słódke pječwa w formje ptačkow kaž tež jejka a placki na taler, kotryž su njedočakliwje před wokno stajili. (Rozhlad 1990)
Wjes Wudwor tež za serbske katolske kwasowanje prašana. (Protyka 2001)


Přełožki[wobdźěłać]