martrować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

martrować

martrować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. martruju martrujemoj martrujemy
2. martruješ martrujetej (-taj) martrujeće
3. martruje martrujetej martruja (martruju)
aspekt ip
transgresiw martrujo, martrujcy, martrowawši
prezensowy particip martrowacy
preteritowy particip martrowany
ł-forma martrował, martrowała, martrowało,
dual: martrowałoj, plural: martrowali (martrowałe)
werbalny substantiw martrowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. martrowach martrowachmoj martrowachmy
2. martrowaše martrowaštej martrowašće
3. martrowaše martrowaštej martrowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. martrujmoj martrujmy
2. martruj martrujtej (-taj) martrujće
3. martruj, njech martruje martrujtej (-taj) njech martruja (martruju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mar-tro-wać

Wurjekowanje

IPA: maʀtʀou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne martrowaše je 1x dokładźene, martrowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] čwělować; čwilować; dračować; trapić; krjudować; krjudźić

Přikłady:

[1] Što woznamjenja, po Božej njeskónčnosći měrjene, wšitke tele hudanjo a wojowanjo, tele ćerpjenjo a martrowanjo, tele howrjenjo, zasakłosć a jebanstwo, štož so tu na zemi hižo sta a stawa a hišće stawać budźe? (Katolski Posoł 1915)
Hdy budźišće mje prjedy někotre lěta w měsći na wulku šulu dali byli, to bydźich wjace nawuknyć móhł hač w našej wjesnej šuli, da byšće nětko płaćić a ja so martrować a so hanibować njetrjebał. (Zejler)
Dźěsći hladaštej z wulkimi wočemi za njej, cyły wječor jeho martrowaštej z prašenjemi, a dźěsćowska naiwita lochce wupraji wulke słowo wo smjerći. (Młynkowa)
Něšto hodźinow je so hišće martrował, druhdy rjejił, zelił, so k bohu wołał, potom jeno hišće winčał. (A. Nawka)
Wot lěta 1946 do 1950 so wukubła generacija serbskeje inteligency, kotraž so lětdźesatki na dobro našeho lubowaneho narodźika njesebičnje zasadźowaše spytajo zhojić rany, kiž běchu fašisća do hižo martrowaneho serbskeho ćěła nabili. (Rozhlad 1996)
Jěcharjej dźěše so kaž konjej Wón njebu mučny; a mučny chcyše być, zo njebychu mysle jeho čwělowali, kotrež přeco a přeco zaso domoj ćěkachu; a mučny chcyše wón być, zo jeho njebyštej martrowałoj a trapiłoj někajka nowa błudna wěra a někajka nowa wrótna nadźija, dokelž čołmy a čołmiska, kotrež 107 běchu před tydźenjemi k wječorej ćahnyli, so po nocach při brjoze wróćo kradźechu a Hitler sej přez kanal skočić njezwěri. (Brězan)
Tuž martrowachmy so dale a dojědźechmy do Budyšina. (Wornar)
Jedni ćerpja pod wulkim nosom, druzy pod płonymi stopami, někotři so martruja a chcedźa runjewon zadwělować, dokelž maja přemało abo přewjele włosow na hłowje (Rozhlad 1995)
Pój, martruj so. (Žadyn happy end 2001)
Z kejžorom Francom Józefom so Bohu dźak zasy porjedźa, runjež joho kašel hišće martruje. (Katolski Posoł 1914)
Njejsym na přikład zabył, kak je naš nan powědał, zo běchu něhdy wěstemu wučerjej, hdyž jeho něhdźe w Rakecach wuhladachu, radšo z puća šli, dokelž dźěći chětro martrowaše. (Protyka 2001)
Brónjowej hozdźej tčitej w bokomaj martrowaneho. (Čitanka 10. lětnika 1990)


Přełožki[wobdźěłać]