K wobsahej skočić

mi

z Wikisłownika

mi

nominatiw ja
genitiw mje / mnje
datiw mi / mni
akuzatiw mje / mnje
instrumental ze mnu
lokatiw na mni

Ortografija

Dźělenje słowow: mi

Wurjekowanje

IPA: [mʲi]

Semantika

Woznamy:

[1] skłonjowana forma (datiw) wosoboweho pronomena prěnjeje wosoby singular, ja

Dalše wujasnjenja:

[1] synonymna forma mni wužiwa so jenož po prepozicijach (ke mni); pola wjacezłóžkowych prepozicijow konkurujetej wobě móžnosći (přećiwo mni a přećiwo mi)

Synonymy:

[1] mni

Přikłady:

[1] Mi swěčka swěći błyšćata, kiž bóh tón knjez sam zaswěća, a štož je dźiwne připódla, je to, zo mje tež wohrěwa. (Handrij Zejler) [1]
[1] Mjasowa pónoj je so radźiła a šokolodźana torta tež. Mi nje wjac zyma a naju wopytej po někotrych škleńčkach čisteho tež wjac nic. (Katka Baierowa, 2008) [2]
[1] Lět budźe njepřijomny kaž přeco, so mi praji a mašina tak a tak njeje połnje wobsadźena. (Maksymilian Nawka, 2006) [3]
[1] Rozmyslujo, što nětk, stupich na hasu, a mi napřećo přijědźeštej žónskej z rjeblowanym wozyčkom: Madelena a jeje mać, kotruž hnydom spóznach, dokelž wona srjedźne wudaće mjez Wawrijec maćerju a Madelenu. (Jurij Brězan) [4]
[1] Ale maćeri a mi so cyle hinak wjedźe. (Terez Matkec, 2010) [5]
[1] Kito, daj młynčk mi, ja budu mlěć a ty budźeš mjez tym blido kryć, praješe Jan a wza młynčk so spjećowacemu Kitej z rukow a daše so nětk wjesele do mlěća. (Jakub Lorenc-Zalěski) [6]
[1] Ladek je mi cokor na přestrjencu wusypał. (Lubina Hajduk-Veljkovićowa, 2006) [7]
[1] Wusłyši-li pak, zo Róžanćikec sy sej wuhladał Hańžu za mandźelsku, budź přeswědčeny mi, zo do toho zwoli; wukhwalował je někotry raz mi ju pilnosće dla jej. (Jakub Nowak-Kaščanski) [8]
[1] Ja mojeho Měrka, mojeho tak sprawneho dobreho Měrka z cyłej, haj z cyłej mojej dušu lubuju, a na mojich druhich lubych swójbnych tež z horcej lubosću wisam; ale při tym wšěm je mi wutroba tež stajnje ćopła we žiwej lubosći k mojej narodnosći. (Arnošt Muka) [9]
[1] Njebě mi hinak hač zajacej, kiž je so w sněze wuwalał, zo by psa za nós wodźił. (Marja Kubašec) [10]
[1] Wón přińdźe k snědani a mi wo tym powědaše. (Sylwija Šěnowa, 2008) [11]
[1] Luby přećelo Korla, to byšće mi wutrobne přeće dopjelnił, hdy byšće sej tu wěc na starosć wzał. (Marja Kubašec) [12]
[1] Njesym česany, wona mi wumjetuje, a to bohužel tež trjechi, tak pak znajmjeńša so wobaj začerwjenimoj. (Maksymilian Nawka, 2006) [3]
[1] W tym wokomiku pak zrozumju, zo słuša złoćany zwónčk nětko mi. (Johanna Bizoldec, 2010) [13]
 1. jaOrtografija

Dźělenje słowow: mi

Wurjekowanje

IPA: 'mɪ
Nóžki

[wobdźěłać]
 1. Handrij Zejler: Zhromadźene spisy. Zwajzk 1. 1840. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 2. Katka Baierowa: „Jako smój tepjenje wuwětriloj.“ W: (bjez awtora): Paternoster 3. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2008. Strony 7–11.
 3. 3,0 3,1 Maksymilian Nawka: „W njebju nad kupami.” W: (bjez awtora): Paternoster 2. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2006. Strony 50–52.
 4. Jurij Brězan: Stara Jančowa. Budyšin: Domowina, 1965. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 5. Terez Matkec: „Diagnoza.“ W: (bjez awtora): Paternoster 4. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2010. Strona 39.
 6. Jakub Lorenc-Zalěski: Serbscy rjekowje. Zberka wubranych spisow. Berlin: Volk und Wissen, 1957. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 7. Lubina Hajduk-Veljkovićowa: „Kontakt.“ W: (bjez awtora): Paternoster 2. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2006. Strony 18–25.
 8. Jakub Nowak-Kaščanski: Čěski nan a serbski syn. Powědančko ze stareho časa, 1914. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 9. Arnošt Muka: Prawja serbska dźiwadłowna zběrka. Budyšin: Maćica Serbska, 1897. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 10. Marja Kubašec: Wanda. Budyšin: Domowina, 1962. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 11. Sylwija Šěnowa: „Rozsudny pawk.“ W: (bjez awtora): Paternoster 3. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2008. Strony 47–48.
 12. Marja Kubašec: Lěto wulkich wohenjow. Dźěl 1. Budyšin: Domowina, 1970. Citowane po uni-leipzig.de: Wortschatz.de
 13. Johanna Bizoldec: „Złoćany zwónčk.“ W: (bjez awtora): Paternoster 4. Teksty młodych awtorow. Budyšin: Domowina, 2010. Strony 10–11.