wuchwalować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wuchwalować

wuchwalować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wuchwaluju wuchwalujemoj wuchwalujemy
2. wuchwaluješ wuchwalujetej (-taj) wuchwalujeće
3. wuchwaluje wuchwalujetej wuchwaluja (wuchwaluju)
aspekt ip
transgresiw wuchwalujo, wuchwalujcy, wuchwalowawši
prezensowy particip wuchwalowacy
preteritowy particip wuchwalowany
ł-forma wuchwalował, wuchwalowała, wuchwalowało,
dual: wuchwalowałoj, plural: wuchwalowali (wuchwalowałe)
werbalny substantiw wuchwalowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wuchwalowach wuchwalowachmoj wuchwalowachmy
2. wuchwalowaše wuchwalowaštej wuchwalowašće
3. wuchwalowaše wuchwalowaštej wuchwalowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wuchwalujmoj wuchwalujmy
2. wuchwaluj wuchwalujtej (-taj) wuchwalujće
3. wuchwaluj, njech wuchwaluje wuchwalujtej (-taj) njech wuchwaluja (wuchwaluju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wu-chwa-lo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯uʦfalou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wuchwalowaše je 18x dokładźene, wuchwalowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wuchwaleć; přichwalować; přichwaleć; chwalić; chwalbu spěwać; přechwalować; sławić; wosławić; wosławjeć; wuchwalić; přechwalić; wokrasnić; wokrasnjeć

Přikłady:

[1] Dalokowid na žane wašnjo tute wuchwalowanja njedopjelni a so za wojerske zaměry njepřihodźi. (Katolski Posoł 1915)
Jurij (recitativ a spěw) so jako wojak hordźo a ciwilnikow zacpjo wuchwaluje město -- měšćanske holcy -- wojersku lochku mysl. (Zejler)
Jurij Hanku puzornje zamołwja a wuchwaluje -- Hilži napřećiwo. (Zejler)
Kral Přibysław wuchwaluje swoju móc, swoje bohatstwo -- krasnosć. (Zejler)
A du, a du preč ptačata, spěwar z nimi zrudny spěw zanošuje, radosć zasowidźenja wuchwaluje a pozběha. (Zejler)
W diskusiji, w kotrejž so wospjetnje wuchwalowaštej monologaj "Da sym ja ta poslednja" a "Stary křižer" přewahowachu kritiske měnjenja: Awtor njeje kruh wosobow šěroko dosć zapołožił (T. (Rozhlad 1990)
Zwučeni, kóždeho komunistu wuchwalować a fašistu zatamować, dyrbimy sej potajkim woči wutrěć a dokładnišo přemyslować, kak chcemy w přichodźe zhladować na tajkich Serbow, kiž su na tajke abo hinaše wašnje so angažowali z němskim fašizmom. (Rozhlad 1990)
We wšelakich zasunjenjach nawjazuje wón na přitomnosć, kritizuje dźensniše wašnja a wuchwaluje towaršnostne wudobyća. (Rozhlad 1990)
W kóždym čisle snadź měješe nabožnoho nastawčka, hdźež je swoje dary wuchwalował. (Katolski Posoł 1914)
W Italskej je so z nowa pokazało, kak njerozomne wot socialdemokratow wuchwalowane powšitkowne stawkowanjo je, wosebje hdyž so politiskich winow dla zawjedźe. (Katolski Posoł 1914)
Tute rozhorjenjo dosaha wjele lět wróćo, wosebje hač na nětkle wot němskich nowin wulcy wuchwalowanoho barona Kalley, kotryž Bosnisku nawjedowaše. (Katolski Posoł 1914)
Optimismus, kotryž je so zjawnje w rakuskim sejmje wuchwalował, zo je derje, w Bosniskej přećelnje a powolnje wustupować, je wosebje napřećo Serbam so wopokazował. (Katolski Posoł 1914)
Krajny hejtman za prusku Hornju Łužicu, knjez ryćerkubler WiedebachNostiz nad Arnsdorfom w Šlezskej, kiž klóštr we Zhorjelskim sejmje zastupuje, sławješe klóštr jako městno měra, wuzběhowaše a wuchwalowaše znatu kloštrsku hospodliwosć, dźakowaše so w mjenje hosći za postrowjace słowa a piješe swoju škleńcu na knjeza propsta, jako radźićela klóštra we wšěch znutřkownych a zwonkownych naležnosćach. (Katolski Posoł 1914)
Hewak wašnje njeje, dobre skutki tutoho klóštrskoho wustawa zjawnje wuchwalować. (Katolski Posoł 1914)
Tak smy ju wobdźiwowali, tak wótře ju wuchwalowali, zo chcychu nas stražnicy porjada najradši sobu wzać. (Katolski Posoł 1914)
Žónskej při Jakubowej studni je jón wuchwalował a prajił: "Štóž by pił wot wody, kotruž ja jomu dam, njebudźe lačny do wěčnosće. (Katolski Posoł 1914)
Wón pak jim hódnje wotpiwaše a žortnje připiwaše a tež ze žortnymi hrónčkami jich chmjelenu brěčku wuchwalowaše. (Katolski Posoł 1914)
A takle hani joho Swět a wuchwaluje sebje samoho. (Katolski Posoł 1914)
Wěsće, luby knježe, sadźu z wami štó što: Ćile přećeljo a znaći nětko waše mjedowe pomazki a waš chofej a mloko wuchwaluja na přemoh a was wuzběhuja do wšěch mróčeli; potrjebaće-li pak jónu jich pomocy a poprosyće-li jich, póńdźa nimo was, kaž nimo prózdnoho kołča. (Katolski Posoł 1914)
Swět wuchwaluje hordźinow, kiž we krawnych bitwach dobywaju; wije jim ławrjencowe wěncy a staja jim pomniki; ale zawěrno! (Katolski Posoł 1914)
Pluwanu plistu chcu jenož pomjenować, ničo dale: z rěčemi čini so wulcy, pokazuje a wuchwaluje so, tola hdyž k wěcy přińdźe, njebjerje sebi k njej nichtó chwile; přetož při placanju dźe kaž z błyskom. (Katolski Posoł 1914)


Přełožki[wobdźěłać]

praise, glorify, worship

]] [[:en:praise, glorify, worship

(en)]]