wobćežować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wobćežować

wobćežować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wobćežuju wobćežujemoj wobćežujemy
2. wobćežuješ wobćežujetej (-taj) wobćežujeće
3. wobćežuje wobćežujetej wobćežuja (wobćežuju)
aspekt ip
transgresiw wobćežujo, wobćežujcy, wobćežowawši
prezensowy particip wobćežowacy
preteritowy particip wobćežowany
ł-forma wobćežował, wobćežowała, wobćežowało,
dual: wobćežowałoj, plural: wobćežowali (wobćežowałe)
werbalny substantiw wobćežowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wobćežowach wobćežowachmoj wobćežowachmy
2. wobćežowaše wobćežowaštej wobćežowašće
3. wobćežowaše wobćežowaštej wobćežowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wobćežujmoj wobćežujmy
2. wobćežuj wobćežujtej (-taj) wobćežujće
3. wobćežuj, njech wobćežuje wobćežujtej (-taj) njech wobćežuja (wobćežuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wob-će-žo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯opʧeʒou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wobćežowaše je 14x dokładźene, wobćežowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] přesćěhować; šarować; poćežić; poćežować; wobćežić; ćišćeć; ćežić; nadběhować; wobćežeć; poćežeć; wobćežny być; na šiju lězć; na šiju łazyć; mylić; k wobćežnosći być; na ćežu być

Přikłady:

[1] Jendźelska wotmołwa na amerikanske wobćežowanja Zjednoćene Staty běchu so pola jendźelskoho knježerstwa hóršiłe, zo Jendźelska jich překupstwo kazy. (Katolski Posoł 1915)
Hodźijski farar pak so wobćežowaše, dokelž so rubježnistwo bjez toho, zo by něchtó z joho wosady něšto wo tym wědźał, wjele mjenje pak pomhał, stało. (Katolski Posoł 1915)
K rozjasnjenju njech je tež tu na to pokazane, zo wobćežowanja, kotrež so stajnje wot wobsedźeri koni na wójnske ministerium sćelu dla přenizkoho wošacowanja jich při mobilisaciji wot wuzběhowacych komisijow wotewzatych koni, su cyle podarmo, bjeze wšoho wuhlada na wuspěch. (Katolski Posoł 1915)
Tež na to su so wobćežowali, zo so wobsedźerjam njeje tamna hódnosć po přerězku hnydom wozjewiła. (Katolski Posoł 1915)
Nimaja dha tajcy wbozy woprawdźe w tymle zrudnym a ćežkim času ničo chmańše za dźěło, hač so z tajkimi pryzlemi nasadźować a dźewjeć dnjow za sobu druhich z tajkim naporjadkom wobćežować abo za błazna měć? (Katolski Posoł 1915)
Tež so piše, zo je minister Pašič na puću do Pětrohroda, zo by so tam wobćežował. (Katolski Posoł 1915)
Dokelž njechachmy krala z depešu wobćežować, pósćele so jomu wosebity ručny dopis, w kotrymž Serbja w tutym bědnym času swoju wosebitu lubosć a swěru z nowa wobkrućeja. (Katolski Posoł 1915)
Budźemy so pola bamža wobćežować. (Katolski Posoł 1915)
Šwedske nowiny hižo wot swojoho knježerstwa žadaja, zo by jendźelskomu póstej puć přez Šwedsku zakazało, jeli wobćežowanja njepřestanu. (Katolski Posoł 1915)
Grichiska so na stajne wobćežowanja hněwa, dokelž jeje překupstwo pod tym jara ćerpi. (Katolski Posoł 1915)
Jeli nic, dyrbi so wobćežowanjo stać pola wyšnosće: kajke sćěhwki to změje, kóždy sam . (Katolski Posoł 1915)
Wobličo žónskeje so najprjedy cyłe z rozhorjenosću pyrješe a potom pak bu zwjazk jazyka wotwjazany a z horta so žórleše, štož dušu tak wobćežowaše: Wona je z tajkej lupu - wši a wački w mucy namakała. (Katolski Posoł 1915)
A tola, so přirunajcy z druhimi ludami so njesměmy wobćežować. (Katolski Posoł 1915)
Wozjewjenja wojerskich a politiskich wyšnosćow 3, 37, 43, 47, 52, 58, 69, 71, 85, 102, 123, 131, 137, 144, 152, 161, 173, 183, 199, 256, 315 Jendźelska wotmołwa na amerikanske wobćežowanja. (Katolski Posoł 1915)
Jendźelska njedźiwa potajkim nic jenož na amerikanske namjety, ale wobćežuje neutralne překupstwo hišće bóle. (Katolski Posoł 1915)
A wbozy wojacy, kotřiž so tež we wójnje z tajkim błaznistwom wobćežuja, njech tola tym, kotřiž jim to sćelu, tak wotmołwja, zo změja na połojcy dosć. (Katolski Posoł 1915)
Z tym njewobćežuja jeno naše wójska, lazarety atd. (Katolski Posoł 1915)
Tež na cyrkwine powěsće bu spomnjene, dokelž so časćišo ludźo hórša a wobćežuja, zo z rědka w Posole stoja. (Katolski Posoł 1915)
Na italskim bitwišću zažna zyma lohko Italskich bóle wobćežuje hač Awstriskich, kotřiž su jeje skerje zwučeni. (Katolski Posoł 1915)
Wodajće, zo Was z próstwu wobćežuju. (Katolski Posoł 1915)
A tola ćmowa, čorna, pusta nóc moju dušu wobćežuje. (Katolski Posoł 1915)


Přełožki[wobdźěłać]

burden, trouble

]] [[:en:burden, trouble

(en)]]