wotkładować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wotkładować

wotkładować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wotkładuju wotkładujemoj wotkładujemy
2. wotkładuješ wotkładujetej (-taj) wotkładujeće
3. wotkładuje wotkładujetej wotkładuja (wotkładuju)
aspekt ip
transgresiw wotkładujo, wotkładujcy, wotkładowawši
prezensowy particip wotkładowacy
preteritowy particip wotkładowany
ł-forma wotkładował, wotkładowała, wotkładowało,
dual: wotkładowałoj, plural: wotkładowali (wotkładowałe)
werbalny substantiw wotkładowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wotkładowach wotkładowachmoj wotkładowachmy
2. wotkładowaše wotkładowaštej wotkładowašće
3. wotkładowaše wotkładowaštej wotkładowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wotkładujmoj wotkładujmy
2. wotkładuj wotkładujtej (-taj) wotkładujće
3. wotkładuj, njech wotkładuje wotkładujtej (-taj) njech wotkładuja (wotkładuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wot-kła-do-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯ɔtku̯adou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wotkładowaše je 1x dokładźene, wotkładowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wotpołožić; wotkłasć; wotheftować; wotlodować; připławić; připławjeć; wotsadźić; wotsadźeć; wotsadźować; naworšćić; naworšćeć; nabok połožić; nabok kłasć; doboka połožić; doboka kłasć; z ruki połožić; z ruki kłasć; preč połožić

Přikłady:

[1] Njebě z tym ličił, zo budźe so tale žona z tajkej dokładnosću za planami prašeć, kiž hišće w tresorach ležachu, kiž so na dowěrliwych wuradźowanjach tam a sem kładźechu, wotkładowachu a zaso wuběrachu a zaso wotkładowachu. (Koch)
Mam jón při sebi a mějach wotpohlad, bórze něšto słowčkow našmórać, wotkładowach pak to z dnja na dźeń, a skónčnje swědomjo nakaza, mi tola něšto mysličkow přesłać Wam do Łužicy. (Rozhlad 1991)
Nan njedźěłaše na polu, to wobstarachu čeladni a moji bratřa, kiž běchu wšitcy 12 dorosćeni; ale na žnjach pomhaše wotkładować a nakładować, štož běše za jara tołsteho muža njemało napinace. (Sykora)
Hladajo na dźensnišu praksu wospjetneho wumocowanja wurubjeneje stwórby přez čłowjeka (wotpadkowe deponije, wotkładowanišća starych awtow abo specielne betonownje we wusłuženych jamach), zda so być jeje apel na zjednanje čłowjeka z přirodu čim trěbniši. (Rozhlad 1997)
Tak moluje a rysuje Ota Garten wosebje rady ludźi při dźěle, wšojedne hač su na polu, w kowarni, při kładźenju kolijow, na wulkotwarnišćach abo při wotkładowanju mlokowych kanow. (Rozhlad 1997)
Trix hižo njezhoni, što mać chcyła rjec; dyrbješe nanej wupřahnyć, wotkładować a picować pomhać. (Brězan)
Šofer Bjezmjena jědźe z pola bjezmjena do składa bjezmjena a dyrbi před wotkładowanjom rjec, zwotkel je žito přiwjezł. (Krawc)
Tak mjenowana ručna wotkładowarka pak so hišće z konjacym zapřahom ćahaše. (Žadyn happy end 2001)
Kóždy tydźeń kontrolowaše knjeni Alpersowa tajnje jeho kartaju, do kotrejež so wupožčowanske karty knihow wotkładowachu. (Mětowa)
Dźěłaćerjo nakładowachu fóry syna, wotkładowachu je při smalatym słónčku. (Kmjeć, Grojlich)
Hdyž wón drjewo wotkładowaše, padźe jomu šćěpa na nohu. (Katolski Posoł 1911)
Při dźěle w lěće so zwjeřšna drasta wotkładuje, čłowjek so jara poći, pola wojakow so z najmjeńša pola nas skapulir, tak kaž ma być, nosyć njehodźi, a podobne. (Katolski Posoł 1911)
Wot Rostoka, kiž jenož po njedźelach k hajnikej Wałdźe přichadźeše, wědźeše, zo z Wjelu wobaj po šuli do Počaplic chodźitaj, wapno přihotujetaj, cyhele wotkładujetaj abo w rynku a po rěblu na třěchu podawataj, Njeswačanscy kolegojo budu bjez dwěla we zlě wotpalenym Šešowje pomhać, druzy we Wunjowje, Mikławš Hicka w Kamjencu a w Hórčanskej skale, Pětr towaršam skoro zawidźeše, Zdaše so jemu, zo wažniše dźěło wukonjeja hač wón w swojej šuli, znajmjeńša widźomniše. (Kubašec)
Ze serbskim prezesom dohladowaše wotkładowanje deskow, kotrež Hrubjelčan přiwjezł. (Kubašec)
Bliže přišedši, widźeše, zo wóz z dubowej skoru dojěł a zo wjetše hólcy skoru wotkładuja. (Kubašec)
Tworja dołhe rynki wot přistawneho mosta hać k lěhwu, a nětko so wotkładowanje započnje. (Kubašec)
Druhi na jeho městnje by dźakowny był, hdy by tajke powěsče dóstał, kaž je wonaj maćeri dom powjezetaj, zo jeho dźowka njeje słaba, stara kaž te wbohe žony, kotrež je při wotkładowanju łódźe widźał. (Kubašec)


Přełožki[wobdźěłać]

unload

]] [[:en:unload

(en)]]