wudospołnjować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

wudospołnjować

wudospołnjować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. wudospołnjuju wudospołnjujemoj wudospołnjujemy
2. wudospołnjuješ wudospołnjujetej (-taj) wudospołnjujeće
3. wudospołnjuje wudospołnjujetej wudospołnjuja (wudospołnjuju)
aspekt ip
transgresiw wudospołnjujo, wudospołnjujcy, wudospołnjowawši
prezensowy particip wudospołnjowacy
preteritowy particip wudospołnjowany
ł-forma wudospołnjował, wudospołnjowała, wudospołnjowało,
dual: wudospołnjowałoj, plural: wudospołnjowali (wudospołnjowałe)
werbalny substantiw wudospołnjowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. wudospołnjowach wudospołnjowachmoj wudospołnjowachmy
2. wudospołnjowaše wudospołnjowaštej wudospołnjowašće
3. wudospołnjowaše wudospołnjowaštej wudospołnjowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. wudospołnjujmoj wudospołnjujmy
2. wudospołnjuj wudospołnjujtej (-taj) wudospołnjujće
3. wudospołnjuj, njech wudospołnjuje wudospołnjujtej (-taj) njech wudospołnjuja (wudospołnjuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: wu-do-społ-njo-wać

Wurjekowanje

IPA: u̯udɔspou̯nʲou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne wudospołnjowaše je 1x dokładźene, wudospołnjowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] wudospołnić; wudospołnjeć; dopjelnić; dopjelnjeć; dopjelnjować; kompletować; skompletować; wudospołnosćić; wudospołnosćeć

Přikłady:

[1] Zastarujo swěru swoje powołanske nadawki, zaběraše so Zejler we wšěch tutych lětach ze zapisowanjom ludowych baladow, wudospołnjowaše swoje zběrki ludowych pěsni a přisłowow, dźěłaše dale na rěčespytnych předewzaćach a na přinoškach za serbsko-němski słownik. (Zejler)
Tu dyrbjało so dalše, wudospołnjowace pomjenowanje namakać, snano znječułciwić abo nječućiwe sčinić, přir. (Rozhlad 1992)
Ale wšitcy wěmy, zo jenož my Serbja sami mamy kluč w rukach, kiž rěka: serbsku rěč dale hajić a so w njej wudospołnjować, serbsku kulturu pěstować a rozšěrjeć, wuměłstwo a wědomosće wuwiwać, so wo dorost starać a dobru zhromadnosć ze wšitkimi pěstować. (Rozhlad 1999)
Poměrnje šěroki wobraz rěčneje situacije a koncept za trěbne přetworjenje serbsko-rěčneho połoženja stej předstajenej w "Hruba koncepcija a zakładne rysy programa za zachowanje serbskeje rěče z wudospołnjowacymi přinoškami" (1997). (Rozhlad 1999)
Aby měli źisownice možnosć, swoje serbskorěcne znasa a zamožnosći stawnje wudospołnjowas, budu je wucabnice a wucabniki Šule za dolnoserbsku rěc a kulturu kmotšojski z dalejkubłanim psewoźowas. (Rozhlad 1998)
W nim wudospołnjowachu so w maćernej rěči a přihotowachu so na přichodne skutkowanje w domiznje. (Rozhlad 1990)
Te stare dokumenty z prěnich powójnskich lět - foto grafije, dźěćace zešiwki, listy do domu, žołte łopjena z nowin - to wšitko jasny dopokaz přećelnych zwiskow mjez Čěskosłowakskej a Łužicu, kotrež mějachu sćěhowacy cil: pomhać nadarjenym serbskim hólcam a holcam so dale kubłać móc, w jich maćernej rěči so wudospołnjować a lěpje zeznać susodny słowjanski lud, wobnowić po strašnej wójnje zaso serbske kulturne hibanje. (Rozhlad 1995)
Wědźachmy, zo so woni - byrnjež nimaja tam swojich serbskich wučerjow sobu- w internaće na Sokołskej hase w serbskej rěči wudospołnjuja, zo maja tam swoju knihownju atd. (Rozhlad 1995)
Tu mi pobra- chuje paralelne hódnoćenje lajskeho dźiwadłownistwa, kotrež hač do dźensnišich dnjow we wudospołnjowacej funkciji wuspěšnje skutkuje. (Rozhlad 1994)
Ju je doma nawuknył a sej ju wudospołnjował ze słuchanjom na lud a z čitanjom serbskeje ludoweje rěče: Zahorl so za serbske přisłownistwo a wosebje za zběrku Jana Radyserba-Wjele. (Rozhlad 2000)
Sociećenjo sej předewzachu so zaměrnje w maćeršćinje wudospołnjować. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]