emancipować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

emancipować so

emancipować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. emancipuju emancipujemoj emancipujemy
2. emancipuješ emancipujetej (-taj) emancipujeće
3. emancipuje emancipujetej emancipuja (emancipuju)
aspekt ip
transgresiw emancipujo, emancipujcy, emancipowawši
prezensowy particip emancipowacy
preteritowy particip emancipowany
ł-forma emancipował, emancipowała, emancipowało,
dual: emancipowałoj, plural: emancipowali (emancipowałe)
werbalny substantiw emancipowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. emancipowach emancipowachmoj emancipowachmy
2. emancipowaše emancipowaštej emancipowašće
3. emancipowaše emancipowaštej emancipowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. emancipujmoj emancipujmy
2. emancipuj emancipujtej (-taj) emancipujće
3. emancipuj, njech emancipuje emancipujtej (-taj) njech emancipuja (emancipuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: e-man-ci-po-wać so

Wurjekowanje

IPA: ɛmancipou̯ač sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne emancipowaše je 1x dokładźene, emancipowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Proces sekularizowanja běžeše pak ambiwalentnje: Na jednej stronje spyta so byrgarska abo statna gmejna wot cyrkwinskeje wosady wotmjezować, na druhej stronje emancipowaše so cyrkwinska wosada jako samostatny, cyrkwinskodogmatiski (kulturny) miljej. (Rozhlad 1996)
Zajimawe je wužiwanje paradoksneho hódnoćenja w tutej basni sony jako bohatstwo, ale tež brěmjo, hdyž bywa jich mjenje, je poprawom škoda, ale za to je nachribjetnik lóši, štož dowoli z kolebki stanyć, so emancipować. (Rozhlad 1991)
Basnikej a komponistej so poradźi, z tym štož wuměłsce tworještaj serbsku kulturu emancipować podobnje kaž so ze załoženjom Maćicy Serbskeje poradźilo, zahajić moderne serbske wědomostne slědźenje. (Rozhlad 1991)
Z podpěru Měšćanskeje knihownje we Warnoćicach a předewšěm na iniciatiwu tamnišeho basnika a přełožowarja Milana Hrabala wudata dwurěčna zběrka najmłódšeje serbskeje poezije Na druhé straně slunce / Na druhej stronje słónca wupokazuje nimo postupneho wuměłskeho wuzrawjenja tam prezentowanych awtorow (Lubiny Šěnec, Marka Dyrlicha, Fabiana Kaulfürsta, Beaty Nastickec, Andreje Wałdźic, Měrany Cušcyneje a Hany Wićazoweje) tež sylnu potrjebu poeziju emancipować: ju sčinić tajku, kiž so njeboji potorhanja płotow wokoło dotal tabuizěrowanych temow, kiž znowa přepruwuje přez lěta wobstajne a po zdaću njedwělomnynjedwělomne hódnoty. (Rozhlad 1999)
Přiroda, krajina, stej za njeho wuchadźišćo, ale zdobom emancipuje so Buk sylnišo hač hdy prjedy wot njeposrědneho přirodoweho poćaha. (Rozhlad 1997)


Přełožki[wobdźěłać]