mocować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

mocować so

mocować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. mocuju mocujemoj mocujemy
2. mocuješ mocujetej (-taj) mocujeće
3. mocuje mocujetej mocuja (mocuju)
aspekt ip
transgresiw mocujo, mocujcy, mocowawši
prezensowy particip mocowacy
preteritowy particip mocowany
ł-forma mocował, mocowała, mocowało,
dual: mocowałoj, plural: mocowali (mocowałe)
werbalny substantiw mocowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. mocowach mocowachmoj mocowachmy
2. mocowaše mocowaštej mocowašće
3. mocowaše mocowaštej mocowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. mocujmoj mocujmy
2. mocuj mocujtej (-taj) mocujće
3. mocuj, njech mocuje mocujtej (-taj) njech mocuja (mocuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: mo-co-wać so

Wurjekowanje

IPA: mɔʦou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne mocowaše je 5x dokładźene, mocowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] zmocować so; zajeć; zajimać; zmócnić so; okupować; přiswojić sej; přiswojeć sej; přiswojować sej; zmócnjeć so; zmócnjować so; přewzać; přejimać; zdobyć

Přikłady:

[1] Wukónc wójny, kotryž europske ratarstwo z cuzozemskim wjedźe, je jasny: tu njesměrne hona płódnych krajinow, kotrychž smě so kóždy darmo mocowacz, a pastwy, na kotrychž za 1000 howjadow jenož jeneho pastyrja na konju trjebaja, pola nas skupa rola, droha cželedź, drohe maschiny, drohe hnoje, a njelicžene cžrjódy hypothekow! (Serbski hospodar 1887)
Tajkich ludzi z pomocu wyschnoscze do słužby honicź, rad nichtó njecžini; derje, zo mocowany cželadnik w dźěle swěrny njebudźe, a zo wjacy schkody nacžini, dyžli nadžěła. (Serbski hospodar 1887)
Dokelž, wob eju mocuje so njeměr hacž do dnja, zo je pschistajenje dokonjane. (Serbski hospodar 1887)
Ale woni su jendźelske mocowanja, kotrež tuta jenož ze swojim wužitkom zamołwješe, bjez dosahacoho wobaranja sebi lubić dali. (Katolski Posoł 1915)
Chcychu dale, mocowachu doprědka, ale njemóžachu, byrnjež bóle mocy napinali. (Katolski Posoł 1915)
A tež druhe neutralne staty dyrbjałe přećiwo tajkomu mocowanju so zběhnyć. (Katolski Posoł 1915)
Podarmo je wšitke pjerchotanjo a mocowanjo za wućekom. (Katolski Posoł 1915)
Cyrkwje mocowachu so z wěry wotpadnjeni, a klóštr bu w lěće 1533 zběhnjeny. (Katolski Posoł 1915)
Njedajće k mocowanjam a wuswojenjam dóńć. (Katolski Posoł 1915)
Serbojo su jara njespokojni, zo so Italska prawow w Albaniskej mocuje a zo su jeje nowi přećelojo jej tam wěste lubjenja činili. (Katolski Posoł 1915)
Z grichiskim knježerstwom štworozjednoćenjo skoro bjez přestaća jedna a mocuje so jenoho prawa po druhim. (Katolski Posoł 1915)
Jedyn přemo druhoh wjetšeje přec zasłužby so mocuje. (Zejler)
Hilža: čini z Jurjom rjenje -- mocuje so jeho -- swari a wrjeska na Hanku. (Zejler)
Jich žadanja běchu wosebje te: zo bychu swojich duchomnych móhli sami wuzwoleć; zo trjebali jenož žitny dźesatk dawać; zo njebychu wjace za ćěłotnych poddanow dźerženi byli; zo móhli so hońtwy, ryby łojenja a drjewa tych wulkich lěsach mocować; zo by jich sudźenje z wjetšej prawdosću so stało a mjenje surowe było; zo bychu te dotalne njeznjesne dawki jim wotewzate a zo bychu zemjenjo jich łukow a gmejnskich kruchow so njemocowali a je jim njebrali. (Zejler)
Wobej basnika mocowaštej Serbam žywjeńsku wolu a pokazaštej wšym njepsijaselam a zanicowarjam rědnosć, wugbałosć a moc serbskeje rěcy a kultury. (Rozhlad 1990)
Šlebjerdowe dopomnjenki so wunurjachu, tworjachu nětkole dwójnje nad sobu ležace wobrazy, to chaotiske napřećo a nad so njewopřijatych mysli so hač k hranicy jeho wědomja mocowaše. (Brězan)
Jadno wotpokazanje mocujo k psiducemu, naslědku se psibližujoš idealu cystego, w Bogu załožonego cłowjeka. (Rozhlad 1998)
Kulki chcedźa pěskojčnu hlinu a njechadźa přehłuboko do zemje, zo njetrjebałe so předaloko ze zemje mocować. (Katolski Posoł 1917)
Kaž dołho je tele zarjadnistwo wobstało, je so wone měło přećiwo mocowanjam najwyššoho prokuratora wobarać. (Katolski Posoł 1917)
W lěće 330, hdyž kejžor Konstantin do Konstantinopla so zasydli, mocowaše so tamniši patriarch wšelakich prawow cyrkwje. (Katolski Posoł 1917)
Wón rěka: "Zjednoćene mócnarstwa Francózska, Jendźelska a Ruska su so prawow mocowali, kotrež so ze žanoho wučinjenja wotłožować njehodźa a přećiwo zakładnym zasadam grichiskeje wustawy stoja, su krajej z lesću brónje wzali, a hdyž běchu jomu wobaranjo znjezmóžnili, su swoje winowatosće zaprěwajo a swoje \\156 Čo. (Katolski Posoł 1917)


Přełožki[wobdźěłać]

  • jendźelski: [1] [[seize [sth], take possession [of sth]|seize [sth], take possession [of sth]]] [[:en:seize [sth], take possession [of sth]|(en)]]