uniformować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

uniformować

uniformować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. uniformuju uniformujemoj uniformujemy
2. uniformuješ uniformujetej (-taj) uniformujeće
3. uniformuje uniformujetej uniformuja (uniformuju)
aspekt ip
transgresiw uniformujo, uniformujcy, uniformowawši
prezensowy particip uniformowacy
preteritowy particip uniformowany
ł-forma uniformował, uniformowała, uniformowało,
dual: uniformowałoj, plural: uniformowali (uniformowałe)
werbalny substantiw uniformowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. uniformowach uniformowachmoj uniformowachmy
2. uniformowaše uniformowaštej uniformowašće
3. uniformowaše uniformowaštej uniformowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. uniformujmoj uniformujmy
2. uniformuj uniformujtej (-taj) uniformujće
3. uniformuj, njech uniformuje uniformujtej (-taj) njech uniformuja (uniformuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: u-ni-for-mo-wać

Wurjekowanje

IPA: unifɔʀmou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne uniformowaše je 0x dokładźene, uniformowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Přikłady:

[1] Skónčnje přimny jedyn z uniformowanych muži za telefonom, diktowaše do njeho moje mjeno a pozběhny z pomocu elektriskeho knefla šlahacu hrjadu. (Koch)
Před zachodom do škleńčaneho twarjenja, móžeš rjec palasta, steješe někajki uniformowany nutřpušćer, kiž hižo wšu swoju kedźbnosć na bližacu so dźiwnu delegaciju koncentrowaše. (Koch)
Dospołnje so uniformować njebě měł chwile. (Koch)
Napoł uniformowani wobornicy, zabywši na wšě nazwučowane eksaktnosće a prawidła, nastajichu pódla hrjebje motor, přizamknychu hadźicy a čakachu njesćerpnje na prěnje zynki rozbuchowaceho bencina. (Koch)
Zo bychmy tuž kulturnej uniformowanosći wućeknyli, dyrbimy akcentować wosebitosće. (Rozhlad 1993)
Dla uniformowanja normy wšak je přeco trěbne so wo prawopisu w ortografiskim słowniku P. (Rozhlad 1993)
Druhdy so čłowjekej zda, zo Je tole wšo přetrate w tutym tak "modernym času, kiž wšo 'mechanizuje, racionalizuje, uniformuje, a indiwidualne, duchej krajiny wotpowědowace nałožowane wuměłstwo ignoruje. (Rozhlad 1993)
Mjez syłu ludźi stejachu tam serbske nacije, uniformowani a bjez uniformy, a mjez tymi poslednimi wony člowjek, kotrehož Wjela w nowym Kole měć njechaše. (Rozhlad 1992)
A zašćěpjenje hidy přećiwo ",hinakmyslacym', uniformowanje a militarizowanje wšeje 'towaršnosće wot dźěći hač k dorosćenym je ludźom njesměrne duchowne škody načiniło. (Rozhlad 1992)
Hižo do wójny běchu uniformowanych młodych nacijow wuplacali a ze wsy wuhnali. (Rozhlad 1992)
Najmjeńši uniformowany so nadobo na ludźi wottorhny, wołaše skřiwdźeny a zły a blawkaše: ">Wy hejata bobrija. (Młynkowa)
Póstownik běhaše po wsy, zo by jich wšěch zehnał, tych brunych uniformowanych. (Młynkowa)
A w rjadach pólnošěrych sobu teptać po cuzej zemi -- to ći wot samoho spočatka přećiwne, haj zdaše so ći złóstniske po wšěm, štož sy zhonił wo zachadźenju uniformowanych katow ludźi. (A. Nawka)
Běchu jeho tykli do uniformy, uniformowaneho do wagona za skót, a wjezli jeho tydźeń dołho, dny a nocy do Argonow. (Brězan)
Nastawk rěčeše wo powšitkownym hubjenstwje w kraju k ranju Łobja, rozpisowaše bědne žiwjenje dźěłaćerjow a wulkotne komunistiskich funkcionarow; rěčeše wo tym, zo nichtó njeje swojeho žiwjenja wěsty, njecha-li trubić do trompety komunistow; pisaše wo organizaciji młodźiny, kotraž je prjedawša HJ z druhim mjenom, wo tym, zo je tam uniformowane cyłe žiwjenje -- nastawk wopisowaše wobstejnosće mjenje bóle tajke, kajkež je Pawoł znał pod fašizmom. (Brězan)
Henčlej wosta huba stejo a hakle, po małych srěbkach wupiwši třeću pólku, zapřimny, zo uniformowanaj njeběštaj přjšłoj po njeho. (Brězan)
Młody młynk žlokaše w brunym wobleku a rjeješe pjany hłupe spěwy; lědy woženjeny blidar wukřći swojeho prěnjeho hólca na Siegfrieda (běše to prěni Siegfried we wsy), rěčeše serbski jenož hišće potom, hdyž na swoju žonu blawkaše, a bu wótry a wótře herjekacy hejtman wohnjoweje wobory; překupc wobwěncowaše měsacy dołho někajke brune wobrazy w swojim woknje a rozumješe serbski jenož hišće dźěćom; krawski mišter sej druheho pomocnika přistajj a boješe so -- běše-li uniformowany -- jenož hišće trochu, samlutki wječor přez knježj park hić. (Brězan)
Jednoho dnja pak zastupi do komory -- nětko zaso uniformowany --, zo by rjekł swojej >>starej maćerj<< a małej přećelce Měrce božemje. (Brězan)
Na žurli dwě lěhwje napřećo sebi sedźeštej horstka serbskich studentow a šulerjow za blidomaj prědku pod jewišćom; črjóda brunakow, uniformowanych a njeuniformowanych njepřećelow, za blidami při pobočnymaj sćěnomaj. (Brězan)
Žane pjeć minutow pozdźišo sedzeše Jan Serbin w awće zlutniwje uniformowaneho taksikarja ze specialnym kubłanjom, štož rěkaše perfektnu znajomosc dweju cuzeju rěčow a kmanosć, kultiwěrowanych cuzych přez město wodźić a być wersěrowany radźićel za mužow, kotřiž chcychu tule nakupować. (Brězan)
hišće nóc, hdyž so wosrjedź dróhi před nimaj skupinka uniformowanych a wobrónjenych mužow -- wojakow abo pólcajow -- zjewi, j eju zadźerža a jeju papjery widźec chcyše. (Brězan)


Přełožki[wobdźěłać]