złožować so

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

złožować so

złožować so(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. złožuju złožujemoj złožujemy
2. złožuješ złožujetej (-taj) złožujeće
3. złožuje złožujetej złožuja (złožuju)
aspekt ip
transgresiw złožujo, złožujcy, złožowawši
prezensowy particip złožowacy
preteritowy particip złožowany
ł-forma złožował, złožowała, złožowało,
dual: złožowałoj, plural: złožowali (złožowałe)
werbalny substantiw złožowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. złožowach złožowachmoj złožowachmy
2. złožowaše złožowaštej złožowašće
3. złožowaše złožowaštej złožowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. złožujmoj złožujmy
2. złožuj złožujtej (-taj) złožujće
3. złožuj, njech złožuje złožujtej (-taj) njech złožuja (złožuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: zło-žo-wać so

Wurjekowanje

IPA: zu̯oʒou̯aʧ sɔ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne złožowaše je 24x dokładźene, złožowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] złožić so; měć so; zepěrać so; zeprěć so; bazować; bazěrować; wotpočować; być załoženy; połožić so; dać so; zrjadować so; dawać so; wužiwać so; wužić so; nałožić so; nałožować so; jako zakład wzać; jako zakład brać; za zakład wzać

Přikłady:

[1] W njej widźach mysle stawać, posudźenja so tworić, čuća rosć a wotmyslenja po swojim zaměru so złožować. (Katolski Posoł 1915)
Knjez Feinler, přez swoje koncerty we našim wokrjesu - tež w Budyšinje - derje znaty, spěwaše Arije wot Mendelssohna, Händela a Hentschela z překłapjacej wustojnosću, z dobrym hłosom, z čistym a wěstym tonom, z jara zrozemliwym wuprajenjom teksta, kiž so z wjetša na słowa swjatoho Pisma złožowaše. (Katolski Posoł 1915)
Woni złožowachu na kupu hač dotal ćěmnu, kotraž běše runje swětło dóstała. (Katolski Posoł 1915)
Hdyž smjerć sebi po njoho přińdźe, nadeńdźe joho, kak swojomu jandźelej připosłuchaše a hłowu na wobraz křižowanoho Jězusa złožowaše. (Katolski Posoł 1915)
Přez błyšćate rumy njesmjertnosće stupachmy horje, stupachmy dele, złožowachmy swój swobodny zlět. (Katolski Posoł 1915)
Što njemóžeše wuskutkować, hdyž joho woči na kruty blizki zaměr złožowaše? (Katolski Posoł 1915)
Polacy w Šlezskej chcedźa po Napieralskim swoje zadźerženjo na sćěhowace rozpominanja złožować: 1. (Katolski Posoł 1915)
Ruska złožowaše, poćerpiwši strašnu poražku přez Japanskich w Asiskej, swoje wóčko zasy dale a bóle na južnowuchodnu Europu, na Balkan a Konstantinopel. (Katolski Posoł 1915)
Druzy, bóle modern nałoženi theologojo z wonka katolskeje cyrkwje maja tohorunja nahlad, zo je wójna w evangeliju na kóždy pad zaćisnjena a zakazana, wupomhaja pak sebi potom z tym tróštom, zo njemóžemy so w praktiskim a wosebje w statnym žiwjenju přecy po předpismach křesćanskoho nabožnistwa złožować. (Katolski Posoł 1915)
Hišće mjenje móže so wo tym rěčeć, zo by nadběh nas nuzował, něšto činić, štož w našich wotpohladach njeležeše, wosebje naše wojowanja přećiwo ruskomu wójsku po nim złožować. (Katolski Posoł 1915)
Do trawnatej' 'hrjebje Bur so syda, je a złožuje Woči na Jurija pódla sebje: 3. (Katolski Posoł 1915)
K rańšim bitwišćam złožuja so dale wšitke woči. (Katolski Posoł 1915)
Njedwěluju drje, zo by kóždy katolski biskop čeježkuliž narodnosće to činił - ale, jeli wěrno, zo so hnada złožuje na naturje, dyrbimy přidać, zo budźe tajka rjekowska lubosć bóle móžna, haj přirodźena biskopej, kotrohož nimo biskopskoho pjeršćenja tež krej a mjaso \\266\ Čo. (Katolski Posoł 1915)
Rěč Zejlerja złožuje so na Budyski dialekt, kiž w jeho času přikład spisowneje rěče ewangelskich serbskich spisowaćelow. (Zejler)
Rěč Zejlerja złožuje so na Budyski dialekt, kiž w jeho ćasu přikład spisowneje rěće ewangelskich serbskich spisowaćelow. (Zejler)
Rěč Zejlerja złožuje so na Budyski dialekt, kiź w jeho času přikład spisowneje rěče ewangelskich serbskich spisowaćelow. (Zejler)
Chceš so ty po tajkich złožować? (Zejler)
Z tajkimi njeje ničo započeć, po tajkich da so njezłožuj. (Zejler)
Zawjedźeni, nabłaznjeni woni su a budźa so bórze zaso wróćić, takle něchtóžkuli snadź praji, a zrudnje to je, zo tež jedyn hewak česćehódny serbski duchomny swoju ruku na tajki skutk złožuje, a to w cuzym kraju a zawostajiwši swoju wosadu. (Zejler)
Rěč Zejlerja złožuje so na Budyski dialekt, kiž w jeho času přikład spisowneje rěče ewangelskich serbskich spisowaćelow. (Zejler)
Cyrkwinske žiwjenje njezłožowaše so jenož na tradicije, ale běše bjezdwěla duchownje njewotwisne. (Rozhlad 1998)


Přełožki[wobdźěłać]

be based [on sth]

]] [[:en:be based [on sth]

(en)]]