přirjadować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

přirjadować

přirjadować(hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. přirjaduju přirjadujemoj přirjadujemy
2. přirjaduješ přirjadujetej (-taj) přirjadujeće
3. přirjaduje přirjadujetej (-taj) přirjaduja (přirjaduju)


aspekt p/ip
transgresiw přirjadujo, přirjadujcy, přirjadowawši
prezensowy particip přirjadowacy
preteritowy particip přirjadowany
ł-forma přirjadował, přirjadowała, přirjadowało,
dual: přirjadowałoj, plural: přirjadowali (přirjadowałe)
werbalny substantiw přirjadowanjepreteritum
wosoba singular dual plural
1. přirjadowach přirjadowachmoj přirjadowachmy
2. přirjadowa(še) přirjadowaštej přirjadowašće
3. přirjadowa(še) přirjadowaštej přirjadowachuimperatiw
wosoba singular dual plural
1. --- přirjadujmoj přirjadujmy
2. přirjaduj přirjadujtej (-taj) přirjadujće
3. přirjaduj, njech přirjaduje přirjadujtej (-taj) njech přirjaduja (přirjaduju)Ortografija

Dźělenje słowow: při-rja-do-wać

Wurjekowanje

IPA: pʃiʀʲadou̯aʧ

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne přirjadowaše je 1x dokładźene, přirjadowa (móže tež něšto druhe być) 1x.

Synonymy:

[1] přizamknyć; koordinować

Přikłady:

[1] Wuliči pak sej tola, zo wěno dosaha, wotkupić zeleninarce wobchod, durje při durjach z Hagenowym, a rumnosći přirjadować tekstilnemu wobchodej. (Brězan)
Serbska towarsnosć a serbska kutura stej z přirjadowanjom NDR do ZRN wustajenej strukturnym změnam a připodobnjenjam strukturow, kiž maja a hišće změja njesměrne wuskutki na žiwjenje luda a kóždeho jednotliwca. (Rozhlad 1993)
Přehladnemu kalendarijej su kóždy měsac podawki přirjadowane, kotrež su so před 100 lětami w Hornjej Łužicy stali. (Rozhlad 1993)
I6o0 bu Chrósćicam přirjadowany. (Rozhlad 1993)
Słowjanski institut so rozpušči (słowjanske literatury přirjadowachu so sekciji Germanistika (Rozhlad 1993)
Na zakładźe zakonjja čo 951948 so gymnazij zestatni a přirjadowa so gymnazijej w Rumburku. (Rozhlad 1993)
Jako so w Domowinje wliw komunistiskeje strony sylnješe, tež studenća njewotwisnosć zhubichu a buchu skónčnje "župje Jan Skala,, přirjadowani. (Rozhlad 1993)
Jan Rawp běše luboznej stučce we wonym času za swojeho synka Kita změnił a tekstej swójsku melodiju přirjadował. (Rozhlad 1993)
Kaž hižo naspomnjene, wěnuje so kniha cyłej Hornjej Łužicy, z wuwzaćom kónčin, kotrež su so po 1945 Pólskej přirjadowałe. (Rozhlad 1992)
Jemu přirjadować móžeš přinošk Marka Kowarja wo (před) nałožkomaj z Delnich Sulšec a z "Janšojc. (Rozhlad 1992)
Tu Domowma pnhladowaše, kak so kombmat Wotrow - Njebjelčicy rozbi, a wona šulerjow do Worklec a Pančic přirjadowa. (Rozhlad 1992)
Serbska młodźina z katolskich wjeskow haješe aktiwnje narodne dźěło, spytaše samostamje jako Serbska młodźina dźěłać, doniž so jej z namocu njepřikaza, so FDJ( přirjadować. (Rozhlad 1992)
Znowazałoženje njezataja, zo so tradicija lěta 1951 nastateho a 1952 akademiji přirjadowaneho Instituta za serbski ludospyt z tym na druhim, priwatnoprawniskim zakładźe dale wjedźe. (Rozhlad 1992)
Moje pnspomnjenja su jemčce wusměrjene na precizowanje w powšitkownym zmysle a w poćahu k čěskej sorabistice, ke kotrejž so w swojim wobsahu přirjaduje. (Rozhlad 1992)
Dokelž běše wjele tajneho, njehodźachu so w programowym łopješku naličene mjena k recitatoram přirjadować, mam pak za to, zo běštej to Lubina Kowarjec a Andreja Rjedźić. (Rozhlad 1999)
Kołu serbskich hudźbnikow přirjadowany kružk młodych serbskich pěsnjerjow, w kotrymž mózachu čłonojo swoje kmano-sće wuwiwać, eksperimentować, folkloru z modernymi stilizowacymi srědkami nałožować, wosebje serbscy komponisća Jan Pawoł Nagel, Jan Bulank a Juro Mětšk podpěrowachu, nawjedowachu a z kreatiwnymi idejemi wopłodźowachu. (Rozhlad 1999)
Myslimoj sej, zo je z tym přirjadowanje serbšćiny, w prěnim rjedźe staršimaj, jako wšědna wobchadna rěč za njeho normalne. (Rozhlad 1999)
Spočatk awgusta 1952 přirjadowa so zarjad na wobzamknjenje politběrowa Socialistiskeje zjednoćenskeje strony Němskeje [SED] Ministerstwu za ludowe kubłanje NDR. (Rozhlad 1999)
Problematika serbskeho prašenja při zjednoćenju wobeju němskeju statow w formje přirjadowanja NDR k ZRN so tu pokazuje: ZRN měješe prašenje spěchowanja Serbow za prašenje kulturneje awtonomije a tuž wotpowědnje zakładnemu zakonjej za naležnosć krajow, mjenje za wěc zwjazka. (Rozhlad 1999)
Podtitlej "Dobyćerjo" a "Přěhračcy" stej mylacej: Z perspektiwy šěreho wšědneho dnja dyrbitej so dobyće a poražka skerje nawopak přirjadować. (Rozhlad 1999)
Jako zastupjer so mi přirjadowa Mato Šołta, kotryž so w Berlinskich disidentskich kruhach derje wuznaješe. (Rozhlad 1999)


Přełožki[wobdźěłać]