signować

z Wikisłownika
Zur Navigation springen Zur Suche springen

signować

signować (hornjoserbšćina)[wobdźěłać]

werb[wobdźěłać]

wosoba singular dual plural
1. signuju signujemoj signujemy
2. signuješ signujetej (-taj) signujeće
3. signuje signujetej signuja (signuju)
aspekt ip
transgresiw signujo, signujcy, signowawši
prezensowy particip signowacy
preteritowy particip signowany
ł-forma signował, signowała, signowało,
dual: signowałoj, plural: signowali (signowałe)
werbalny substantiw signowanje


preteritum
wosoba singular dual plural
1. signowach signowachmoj signowachmy
2. signowaše signowaštej signowašće
3. signowaše signowaštej signowachu
imperatiw
wosoba singular dual plural
1. signujmoj signujmy
2. signuj signujtej (-taj) signujće
3. signuj, njech signuje signujtej (-taj) njech signuja (signuju)

Ortografija

Dźělenje słowow: si-gno-wać

Wurjekowanje

IPA: signou̯ač

Semantika

Woznamy:

[1] 'Kedźbu! Tute hesło je zarodk. Wone bu awtomatisce z tekstoweho korpusa generowane a njebu hišće kontrolowane. Tež ortografija móže być zestarjena.

Dalše wujasnjenja:

Imperfektiwne signowaše je 2x dokładźene, signowa (móže tež něšto druhe być) 0x.

Synonymy:

[1] signěrować; podpisać

Přikłady:

[1] W SN je přełožk takle signowany: (Zejler)
Kóžda kniha 'wuńdźe,, w někotrych wotpiskach na pisanskej mašinje, kotrež awtor signowaše. (Rozhlad 1993)
Nimo horjeka mjenowanych předstajichu so na serbskim swjedźenišću na Starej Grodkowskej dróze tež serbscy rjemjeslnicy ze swojimi wudźěłkami, LND ze swojimi edicijemi, redakcija SN a serbscy spisowaćeljo Jurij Brězan , Jurij Koch , Benedikt Dyrlich, Jan Wornar a Jěwa-Marja Čornakec , kiž zajimcam swoje knihi signowachu. (Rozhlad 1998)
Serbscy 'awtorojo, lětsa běchu přitomni mjez druhim Kito Lorenc, Jurij Koch , Křesćan Krawc , Jan Wornar, Měrka Mětowa a Jěwa-Marja Čornakec , wužichu składnosć , ze swojimi čitarjemi bjesadować, swoje knihi signować. (Rozhlad 1998)
W dźěćacym časopisu Plomjo je male La, z kotrymi signuje, hižo kwalitne znamjo . (Rozhlad 1998)
Hnydom na samsnym wječoru wužichu mnozy składnosć a dachu sej knize signować, wšako běštaj awtoraj přitomnaj. (Rozhlad 1996)
Nawka přeco tute swoje teksty ze swojim mjenom signował; město toho nadendźemy pod napismami spěwow pak ludowy abo z ludu (tež pola wšelakich dźěćacych hrónčkow so tole jewi) abo cyle jednorje prózdny blak. (Rozhlad 1996)
Wo tutym wašnju signowanja staj sej wobaj awtoraj, Bj. (Rozhlad 1996)
Po zarjadowanju wuži někotryžkuli z wopytowarstwa składnosć a da sej wot jubilara jeho nowu knihu signować. (Rozhlad 1996)
Dosć wobšěrne a wo dobrej orientaciji w serbskej kulturnej problematice kónc zašłeho lětstotka swědčace informacije běchu signowane z pismikomaj J. (Rozhlad 1996)
Wot toho wudaća předleži 100 čisłowanych a wot awtora, grafikarja a typografa signowanych wurjadnych eksemplarow we wosebje wuhotowanej truhličce. (Rozhlad 1994)
St\ čitaše awtor ze swojeje twórby a signowaše zajimowanym skupinarjam mjenowane wudaće . (Rozhlad 1990)
Zběrka wobsahuje tež jedyn drjeworěz, kotryž je wuměłc samoručnje signował. (Rozhlad 1990)
Bohužel njedóńdźe k zjawnej rozmołwje, ćim bóle bjesadowaše pak so při winje a koreju za blidami, a přitomni awtorojo mějachu ruce połne dźěła , hdyž dyrbjachu Zwróćene dny signować. (Rozhlad 1991)
Na zakładźe toho , zo jedyn z wobrazow tež njeje signowany, móžemy z toho wuchadźeć , zo nje- měješe wotpohlad wobraz wozjewić abo wustajeć; za Měrćina Nowaka-Njechorńskeho "běše to skica. (Rozhlad 1995)
Mnohe z nich njejsu signowane jako Wićazowe. (Wićaz)
We wonym času doby sej Jan Hanski we wuměłskej scenje wosebje ze swojimi plaka Jan Hanski signuje Lubinje Sěnec dnja 15. (Rozhlad 2000)


Přełožki[wobdźěłać]